רשימת הקורסים לשנת 2013

SAS Data Integration Studio: Fast Track
קורס מזורז זה מיועד למשתמשים בכלי SAS Data Integration Studio.
בעזרת הקורס יוכלו המשתמשים לבנות מחסני מידע מתוך מגוון מקורות מידע, ילמדו כיצד לבנות תהליכי ETL יעילים וכיצד לטייב את הנתונים ע"י שימוש בפתרונות איכות הנתונים של SAS.
 
ידע קודם: מומלצת היכרות מוקדמת עם שפת התכנות של SAS ושפת SQL.
 
משך הקורס 5 ימים.
 
הקורס ייפתח לפי דרישה
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס.
 
מחיר הקורס: 3,800 ש"ח + מע"מ

שפת המקרו של SAS
שפת המקרו של SAS היא חלק אינטגרלי מחבילת SAS Base.
השפה מאפשרת העברת מידע בין Data Steps ו-Proc Steps, יצירה דינמית של קוד בזמן ריצה, הרצה מותנית של Data Steps ופרוצדורות ויצירת קוד גמיש וגלובלי להרצת תוכניות.
כמו כן, ייתנו דוגמאות ליצירת משתני מקרו באמצעות קוד SQL.
 
 
משך הקורס - יומיים.
 
הקורס יתקיים בתאריכים 20-21.5.2013

לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 2,800 ש"ח + מע"מ
 
מועדים נוספים בשנת 2013:
 
 

 
 
תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide
תוכנת ה-SAS Enterprise Guide הינה ממשק חלונאי מלא לעבודה קלה וידידותית עם היכולות הנרחבות של מערכת
ה-SAS. האפליקציה עובדת מול שרת SAS שיכול להיות מותקן על כל הפלטפורמות ודורשת התקנה מצומצמת במחשב הלקוח. בקורס ילמד כיצד לקרוא קבצים ממקורות שונים, לנהלם ולבצע עליהם שאילתות מובנות. בנוסף תלמד האפשרות לנתח ולהציג את הנתונים, טקסטואלית וגראפית, בצורה ברורה, יפה ומותאמת אישית למשתמש.

 
ידע קודם: לא נדרש ידע קודם ב-SAS. נדרשת היכרות עם מערכת ההפעלה Windows והיכרות בסיסית עם MS Office
 
לפרטים נוספים - ראה/י תוכנית הקורס
 
הקורס יתקיים בתאריכים 12-13.5.13
 
מחיר הקורס 2,200 ש"ח + מע"מ.
 
מועדים נוספים בשנת 2013:
 
 
 
 
 

תכנות 1: יסודות מערכת ה-SAS
קורס זה מיועד למשתמשים חדשים, המעוניינים להתחיל לעבוד עם מערכת ה-SAS.
בקורס תיערך היכרות מקיפה עם המושגים הבסיסיים של המערכת, המהווה בסיס לתוכנית הלימודים השלמה של SAS.
ההסברים כוללים כיצד יש לקרוא קבצי נתונים שונים ולהציגם, חקירת נתונים בעזרת טבלאות שכיחות, הצגה גרפית וכלים של סטטיסטיקה תיאורית. בנוסף, ילמדו דרכים לקיבוץ ומיזוג קבצים והפקת דוחות וטבלאות על פי דרישות המשתמש (כולל פורמט HTML) ותיערך היכרות עם הגרפיקה של SAS.
הקורס מלווה בדוגמאות ותרגילים.
 
ידע קודם: לא נדרש ידע קודם ב-SAS. נדרשת היכרות עם מערכת ההפעלה Windows והיכרות בסיסית עם MS Office
 
משך הקורס - 3 ימים.
 
הקורס יתקיים בתאריכים 4-5.3.2013 ו-7.3.2013
 
לפרטים נוספים: ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 3,000 ש"ח + מע"מ
 
מועדים נוספים בשנת 2013:
 
 
 

שפת ה-SQL של SAS
מערכת ה-SAS מאפשרת כתיבת שאילתות בשפת SQL.
הקורס יעזור למשתמש לשפר את יכולות מיזוג הקבצים ותחקורם, שליפת הנתונים ודיווח בעזרת שימוש יעיל בשפת
ה-SQL.
כמו כן, יינתנו כלים ליצירת משתני מקרו באמצעות קוד SQL.
 
 
משך הקורס - 3 ימים
 
הקורס יתקיים בתאריכים 6-7.5.2013 ו-9.5.2013
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 2,800 ש"ח + מע"מ
 
מועדים נוספים בשנת 2013:
 
 

תכנות 2: מניפולציות על נתונים
הקורס מיועד למשתמשים בעלי נסיון בסיסי בתכנות SAS, המעונייניםבהעמקת הידע בתוכנה.
הקורס יעסוק ביצירת data sets חדשים המתאימים לצרכי המשתמש, מיזוג data sets, צמצום נתונים ומניפולציות שונות דוגמת לולאות ומערכים.
בקורס ילמדו טכניקות מורכבות ויינתנו טיפים חשובים לעיבוד נתונים רבים בצורה יעילה.
 
 
משך הקורס - 3 ימים.
 
הקורס יתקיים בתאריכים 28-29.1.2013 ו-31.1.2013
 
לפרטים נוספים - ראה/י תוכנית הקורס

מחיר הקורס 3,000 ש"ח + מע"מ
 
מועדים נוספים בשנת 2013:
 
 
 

תכנות 3: טכניקות מתקדמות ונצילות
קורס מתקדם זה מיועד למתכנתי SAS מנוסים המכינים נתונים לניתוח. בקורס תוצגנה טכניקות שונות בעבודה עם נתונים תוך השוואה בין ניצול מתשאבים והתאמת כל טכניקה למשימה נדרשת.
 
 
משך הקורס 3 ימים.
 
הקורס יתקיים בתאריכים 15-16.7.13 ו-18.7.13
 
לפרטים נוספים - ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 3,200 ש"ח + מע"מ.
 

SAS Platform Administration: Fast Track
קורס מזורז זה ילמד אדמיניסטרטורים כיצד לנהל סביבות SAS שונות ולגבות אותן, לנטר ולדווח על מצב סביבות אלה, לנהל יישומי קצה של SAS, משתמשים ומקורות מידע. הקורס ילמד גם נושאים באבטחת מידע של SAS וכיצד מבצעים Promotion של המטהדטה של SAS.
 
משך הקורס - 5 ימים.
 
הקורס ייפתח לפי דרישה
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 3,800 ש"ח + מע"מ 
Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track
קורס מזורז זה מספק כלים לשימוש והבנת יישומי ה-BI של SAS.
הקורס מיועד למשתמשים עסקיים המעוניינים לבנות דו"חות בעצמם, ליצור קוביות OLAP ולנתח אותן, להפיץ Stored Processes דרך ממשקים מגוונים ולגשת לנתונים דרך פורטל SAS.
 
ידע קודם: הכרה בסיסית של SAS.
 
משך הקורס - 3 ימים.
 
הקורס ייפתח לפי דרישה
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 3,500 ש"ח + מע"מ

ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP
שימוש בממשק JMP לקריאת נתונים והכנתם לניתוח
יסודות הסטטיסטיקה התיאורית - תצוגות גרפים ומדדים (כמו ממוצע, סטית תקן, שכיח ועוד)
יסודות הסטטיסטיקה ההסקתית - מבחני t, ניתוח שונות, רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה
 
ידע קודם: היכרות בסיסית עם מושגים בסטטיסטיקה (כל קורס אקדמי של מבוא לסטטיסטיקה)
 
משך הקורס - 3 ימים
 
הקורס ייפתח לפי דרישה
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס 
 
מחיר הקורס 3,000 ש"ח + מע"מ

שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner
נדרש ידע מוקדם - היכרות עם SAS, הכירות בסיסית עם סטטיסטיקה
הקורס יכלול:
* מבוא ל-Data Mining
* שימוש בעצי החלטה לחיזוי (Decision tree)
* שימוש ברגרסיה לוגיסטית לחיזוי (Logistic regression)
* שימוש ברשתות נוירונים לחיזוי (Neural Network)
* שיטות להפחתת מספר המימדים של הבעיה - בחירת משתנים (Variable selection)
* הערכה והשוואה של מודלים (Model evaluation and models comparison)
* ניתוח הקבצה (Cluster analysis)
* ניתוח אסוציאציה (Associations rules)
 
משך הקורס - יומיים.
 
הקורס ייפתח לפי דרישה
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 2,500 ש"ח + מע"מ

ניתוחים סטטיסטיים עם SAS Enterprise Guide
קורס בסיס בסטטיסטיקה, היכרות ראשונית עם יסודות הסטטיסטיקה התיאורית וההסקתית.
יסודות הסטטיסטיקה התיאורית - תצוגות גרפים ומדדים (כמו ממוצע, סטית תקן, שכיח ועוד)
יסודות הסטטיסטיקה ההסקתית - מבחני t, ניתוח שונות, רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה, רגרסיה לוגיסטית
הקורס יועבר במתכונת משולבת של ממשק EG וכתיבת קוד SAS
 
ידע קודם: היכרות בסיסית עם מושגים בסטטיסטיקה (כל קורס אקדמי של מבוא לסטטיסטיקה)
לא נדרש ידע קודם בכתיבת קוד SAS או בהפעלת ממשק EG
 
משך הקורס - יומיים
 
הקורס ייפתח לפי דרישה
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 2,200 ש"ח + מע"מ

ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים
קורס המשך לקורס הבסיס בסטטיסטיקה. בקורס נעמיק את ההיכרות עם מודלים של רגרסיה לינארית וניתוח שונות: רגרסיה פולינומית, מודלים לינאריים מוכללים, ניתוח שונות רב גורמי, כתיבת contracts, מודלים מעורבים
בקורס ילמדו הפרוצדורות המתאימות בקוד SAS
 
ידע קודם: קורס הבסיס בסטטיסטיקה או קורס אקדמי כלשהו בנושא רגרסיה וניתוח שונות וכן היכרות עם קוד SAS
 
משך הקורס - יומיים
 
הקורס ייפתח לפי דרישה
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 2,500 ש"ח + מע"מ

ניתוח רב משתני (Multivariate Analysis)
הקורס בניתוח רב משתני הינו קורס סטטיסטי מתקדם המכוון לחוקרים מהתחום האקדמי ומהתעשייה אשר צריכים לעשות שימוש בטכניקות רב משתניות לניתוח נתונים.
בקורס נלמד שיטות שונות לניתוחים מרובי משתנים. נושאי הקורס הינם מודלים ליניאריים רב משתנים כמו MANOVA (ניתוח שונות רב מתשני), רגרסיה רב משתנית, ניתוח אבחנה (discriminant function analysis) וקורלציות קנוניות. מודלים רב משתנים לניתוח תצפיות חוזרות. ניתוחים המכוונים להורדת מספר המימדים כמו ניתוח מרכיבים עיקריים
(principal component analysis), וניתוח גורמים (factor analysis) וכן ניתוח של משוואות מבניות.
 
ידע קודם: קורס הבסיס בסטטיסטיקה או קורס אקדמי כשלהו בנושא רגרסיה וניתוח שונות וכן היכרות עם קוד SAS.
 
משך הקורס - יומיים.
 
הקורס ייפתח לפי דרישה.
 
לפרטים נוספים ראה/י תוכנית הקורס
 
מחיר הקורס 2,500 ש"ח + מע"מ