סדנה אונליין: Visual Analytics ככלי תחקור של Big Data

9.2.21 11:00-12:00

סדנה אונליין: שימוש במודלים של Machine Learning לצורכי מחקר אקדמי

5.1.21| 11:00-12:00

איך מייצרים תובנות מרשתות? Social Network Analysis

26.1.21| 11:00-12:00