ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP

  • תאריך: 24-26.11.2019
  • הדרכה בנושא: ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP
  • משך הקורס: 3 ימים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,500 ש"ח + מע"מ