ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP

  • תאריך: 1.3.2020, 5.3.2020 ו-8.3.2020
  • הדרכה בנושא: ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP
  • משך הקורס: 3 ימים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,800 ש"ח + מע"מ