ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP

  • 14.2.21, 16.2.21, 18.2.21 ו-21.2.21
  • הדרכה בנושא: ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP
  • משך הקורס: 4 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:30
  • מחיר למשתתף: 1,800 ש"ח + מע"מ