ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP

  • 14.6.21, 17.6.21, 20.6.21 ו-21.6.21
  • הדרכה בנושא: ניתוח ועיבוד נתונים וסטטיסטיקה בסיסית באמצעות JMP
  • משך הקורס: 4 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:30
  • מחיר למשתתף: 2,400 ש"ח + מע"מ