יסודות שפת התכנות DS2

  • תאריך: 13-14.11.2019
  • הדרכה בנושא: יסודות שפת התכנות DS2
  • משך הקורס: יומיים, בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,400 ש"ח + מע"מ