חודש קודם פעילות בחודש מאי 2017 חודש הבא
הדפסה
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
1 2 3 4 5 6
7תכנות 1: יסודות מערכת ה-SAS 8 9 10 11 12 13
14 15SAS Visual Analytics: Getting Started 16 17 18 19 20
21תכנות 3: טכניקות מתקדמות ונצילות 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31