חודש קודם פעילות בחודש פברואר 2018 חודש הבא
הדפסה
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25תכנות 2: מניפולציה על נתונים 26 27 28