תכנות 2: מניפולציות על נתונים

  • תאריך: 28-30.4.2019 | מועד נוסף ייקבע בהמשך
  • הדרכה בנושא: תכנות 2: מניפולציות על נתונים
  • משך הקורס: 3 ימים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,500 ש"ח + מע"מ