תכנות 2: מניפולציות על נתונים

  • תאריך: 16-17.3.2020 ו-19.3.20; 7-9.6.2020
  • הדרכה בנושא: תכנות 2: מניפולציות על נתונים
  • משך הקורס: 3 ימים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,700 ש"ח + מע"מ