תכנות 2: מניפולציות על נתונים

  • 7.3.21, 9.3.21, 11.3.2 ו-14.3.21
  • הדרכה בנושא: תכנות 2: מניפולציות על נתונים
  • משך הקורס: 4 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:30
  • מחיר למשתתף: 1,800 ש"ח + מע"מ