תכנות 2: מניפולציות על נתונים

  • 12.12.21, 14.12.21, 16.12.21 ו-20.12.21
  • הדרכה בנושא: תכנות 2: מניפולציות על נתונים
  • משך הקורס: 4 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:30
  • מחיר למשתתף: 2,800 ש"ח + מע"מ