תכנות 2: מניפולציות על נתונים

  • 4.7.21, 5.7.21, 8.7.21 ו-12.7.21
  • הדרכה בנושא: תכנות 2: מניפולציות על נתונים
  • משך הקורס: 4 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:30
  • מחיר למשתתף: 2,400 ש"ח + מע"מ