תכנות 2: מניפולציות על נתונים

  • תאריך: 25-26.2.2019 ו-28.2.2019 | 23-24.6.2019 ו-27.6.2019
  • הדרכה בנושא: תכנות 2: מניפולציות על נתונים
  • משך הקורס: 3 ימים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,500 ש"ח + מע"מ