חיזוי צריכת אנרגיה וחשמל

עמידה ברגולציה | דיוק בתחזית | אופטימיזציה בייצור