פרוטוקול FHIR

תאימות לפרוטוקול FHIR בתחומי הבריאות