שפת ה-SQL של SAS

  • תאריך: 24-26.3.2019
  • הדרכה בנושא: שפת ה-SQL של SAS
  • משך הקורס: 3 ימים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,500 ש"ח + מע"מ