תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide

  • 11.7.21, 13.7.21 ו-15.7.21
  • הדרכה בנושא: תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide
  • משך הקורס: 3 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:00
  • מחיר למשתתף: 2,000 ש"ח + מע"מ