תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide

  • תאריך: 11-12.2.2019 | 21-22.7.2019
  • הדרכה בנושא: תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide
  • משך הקורס: יומיים בשעות 16:00 - 09:00
  • מחיר למשתתף: 2,700 ש"ח + מע"מ