תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide

  • תאריך: 18-19.5.2020
  • הדרכה בנושא: תחקור נתונים ובנית שאילתות באמצעות SAS Enterprise Guide
  • משך הקורס: יומיים בשעות 16:00 - 09:00
  • מחיר למשתתף: 2,800 ש"ח + מע"מ