תודה על הרשמתך.
רישומך בהמתנה עקב ריבוי משתתפים לכנס.
במידה ויתפנה מקום, ישלח לך אישור בסמוך לכנס

צוות SAS ISRAEL | מיה אנליטיקס

Analytics Redefines Innovation