תודה על הרשמתך. קישור להשתתפות ישלח סמוך להרצאה. 

צוות SAS ISRAEL | מיה אנליטיקס

Analytics Redefines Innovation