שפת המקרו של SAS

  • תאריכים ייקבעו לפי דרישה
  • הדרכה בנושא: שפת המקרו של SAS
  • משך הקורס: 4 חצאי ימים בשעות 09:00 - 12:00
  • מחיר למשתתף: 2,000 ש"ח + מע"מ