שפת המקרו של SAS

  • תאריך: 31.3.2019 - 1.4.2019
  • הדרכה בנושא: שפת המקרו של SAS
  • משך הקורס: יומיים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 3,200 ש"ח + מע"מ