שפת המקרו של SAS

  • ייקבע לפי דרישה
  • הדרכה בנושא: שפת המקרו של SAS
  • משך הקורס: 3 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:00
  • מחיר למשתתף: 2,400 ש"ח + מע"מ