שפת המקרו של SAS

  • 6.6.21, 10.6.21 ו-13.6.21
  • הדרכה בנושא: שפת המקרו של SAS
  • משך הקורס: 3 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:00
  • מחיר למשתתף: 2,200 ש"ח + מע"מ