שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner

  • תאריך: 8-9.12.2019
  • הדרכה בנושא: שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner
  • משך הקורס: יומיים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 2,700 ש"ח + מע"מ