Machine Learning באמצעות SAS VML

  • תאריכים ייקבעו לפי דרישה
  • הדרכה בנושא: Machine Learning באמצעות SAS VML
  • משך הקורס: 3 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:00. הקורס יתקיים באמצעות אפליקצית Zoom
  • מחיר למשתתף: 2,600 ש"ח + מע"מ