שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner

  • 23.2.21, 2.3.21 ו-4.3.21
  • הדרכה בנושא: שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner
  • משך הקורס: 3 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:00
  • מחיר למשתתף: 1,500 ש"ח + מע"מ