שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner

  • תאריך: 16-17.3.2020; 17-18.5.2020
  • הדרכה בנושא: שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner
  • משך הקורס: יומיים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 2,900 ש"ח + מע"מ