שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner

  • תאריכים ייקבעו לפי דרישה
  • הדרכה בנושא: שיטות Data Mining באמצעות SAS Enterprise Miner
  • משך הקורס: 3 חצאי ימים בשעות 09:00 - 13:00
  • מחיר למשתתף: 2,000 ש"ח + מע"מ