SAS Viya

שפר משמעותית את ביצועי הצוות שלך באמצעות תשתית אנליטית אחת, שתחליף את השימוש ב-2-5 כלים שונים.

הכלי מאפשר את כל ניהול, תחקור, הצגת ומידול הנתונים של הארגון בפלטפורמה אחת (עם Open Source).