דירוג STKI

מיה אנליטיקס דורגה ע"י STKI כמובילת שוק, Tier1, בקטגוריות מעולם הנתונים וה-Big Data