SAS Visual Analytics: Getting Started

  • תאריכים ייקבעו לפי דרישה
  • הדרכה בנושא: SAS Visual Analytics: Getting Started
  • משך הקורס: 2 חצאי ימים בשעות 09:00 - 12:00. הקורס יתקיים באמצעות אפליקצית Zoom
  • מחיר למשתתף: 1,200 ש"ח + מע"מ