ניתוחים סטטיסטיים עם SAS Enterprise Guide

  • תאריך: ייקבע לפי דרישה
  • הדרכה בנושא: ניתוחים סטטיסטיים עם SAS Enterprise Guide
  • משך הקורס: יומיים בשעות 09:00-16:00
  • מחיר למשתתף: 2,700 ש"ח + מע"מ