6.5.20 | 11:00-12:30

טיפים לכתיבת קוד מקבילי של SAS