25.8.20 | 11:00-12:15

סדנת אונליין לאקטוארים:

שימוש במודלים של Machine Learning לצורכי אקטואריה