4.1.22 | 11:00-12:30

סדנת אונליין לאקטוארים:

אלגוריתמים של Machine Learning