9.8.23 | 11:00-12:00

סדנת אונליין: מנתונים ומודלים להחלטות טובות יותר

מנתונים ומודלים להחלטות טובות יותר