**הוובינר נדחה עקב המצב**

סדנת אונליין: חיזוי סדרות עיתיות באמצעות SAS

סדרות עתיות וחיזוי באמצעות כלי SAS