סדנת אונליין למנהלי סיכונים: Matrix Programming with SAS IML Software

2.2.22| 11:00-12:00

סדנת אונליין למנהלי סיכונים: שימוש בסולבנסי II של SAS ליצירת תובנות וניתוחים

22.12.21 | 11:00-12:15